Paupio vaikų dienos centras

Paupio kaimų bendruomenėje 2019 metais buvo įkurtas Paupio vaikų dienos centras, kurį finansavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Raseinių rajono savivaldybė. Nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė vaikų dienos centrų finansavimo modelis. Įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą ir gauti finansavimą, rajono, iš kurio vaikas lanko vaikų dienos centrą, savivaldybės administracijai iki lapkričio mėnesio pabaigos turėjo teikti prašymus bei dokumentus, nurodytus Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos apraše, patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622.

2021 m. Paupio vaikų dienos centras yra gauna finansavimą iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Raseinių rajono savivaldybės ir Jurbarko rajono savivaldybės.

Paupio vaikų dienos centras vykdo šias veiklas:

1. Pagalba mokantis, pamokų ruoša.

2. Ugdomieji užsiėmimai.

3. Socialinių įgūdžių ugdymas.

4. Socialinis darbas su šeima.

5. Socialinės konsultacijos.

6. Buitinių ir higieninių sanitarinių įgūdžių ugdymas, saviraiškos poreikių tenkinimas.

7. Elgesio korekcija.

8. Maitinimo organizavimas.

9. Laisvalaikio užimtumas (dalyvavimas šventėse, ekskursijos, turistiniai žygiai, sportinės varžybos ir kt.).

10. Kūrybinis ugdymas.

11. Psichologinės – pedagoginės pagalbos teikimas ar organizavimas (pagal poreikį).

12. Dienos centro veiklos lankytojams pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 13 iki      17 val.

Vaikų dienos centro vadovas Vytautas Dargvainis