PAUPIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Paupio kaimų bendruomenė jau antri metai vykdo Vaikų dienos centrų veiklos projektą.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Raseinių rajono savivaldybė.

Projekto uždaviniai:

1. inicijuoti socialinės rizikos bei kitose šeimose augantiems vaikams švietimą bei ugdymą, teikti socialinę pagalbą (organizuoti jų popamokinį užimtumą, maitinimą);

2. organizuoti vaikų, augančių socialinės rizikos bei kitose šeimose, laisvalaikį, su tikslu vykdyti prevencinę veiklą šių socialinės rizikos veiksnių – narkotinių ar psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimas, nusikalstama veikla;

3. aktyviai dirbti su socialinės rizikos šeimomis, siekiant užtikrinti pakankamai geras sąlygas vaikui augti savo šeimoje.

Vaikų dienos centrą lanko nemažas įvairaus amžiaus vaikų būrys. Mažiausieji centro lankytojai ikimokyklinio amžiaus vaikai. Centrą taip pat lanko iš įvairių mokyklų grįžę mokiniai. Jie pamaitiname, mokosi socialinių įgūdžių, ruošia namų darbus, centre stengiamasi užmegzti glaudų santykį su vaiku. Ugdymas vyksta siūlant įvairius užsiėmimus, vaikai turi galimybę naudotis IT, jie noriai bendrauja, ugdosi savarankiškumą, klausosi muzikos, žaidžia lavinamuosius žaidimus, užsiima meno terapija, dalyvauja įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose, išvykose, konkursuose.

Vasarą centrą lankantys vaikai pabuvojo Palangoje, Tytuvėnuose, dalyvavo mokymuose, edukaciniuose užsiėmimuose (Robotikos, Naktis be miego ir kt.).

Šių metų veiklas pakoregavo COVID-19 pandemija, dėl karantino didelę laiko dalį teko dirbti nuotoliniu būdu.

Projekto vadovas Vytautas Dargvainis