PAUPIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Paupio kaimų bendruomenė jau antri metai vykdo Vaikų dienos centrų veiklos projektą.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Raseinių rajono savivaldybė.

Projekto uždaviniai:

1. inicijuoti socialinės rizikos bei kitose šeimose augantiems vaikams švietimą bei ugdymą, teikti socialinę pagalbą (organizuoti jų popamokinį užimtumą, maitinimą);

2. organizuoti vaikų, augančių socialinės rizikos bei kitose šeimose, laisvalaikį, su tikslu vykdyti prevencinę veiklą šių socialinės rizikos veiksnių – narkotinių ar psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimas, nusikalstama veikla;

3. aktyviai dirbti su socialinės rizikos šeimomis, siekiant užtikrinti pakankamai geras sąlygas vaikui augti savo šeimoje.

Vaikų dienos centrą lanko nemažas įvairaus amžiaus vaikų būrys. Mažiausieji centro lankytojai ikimokyklinio amžiaus vaikai. Centrą taip pat lanko iš įvairių mokyklų grįžę mokiniai. Jie pamaitiname, mokosi socialinių įgūdžių, ruošia namų darbus, centre stengiamasi užmegzti glaudų santykį su vaiku. Ugdymas vyksta siūlant įvairius užsiėmimus, vaikai turi galimybę naudotis IT, jie noriai bendrauja, ugdosi savarankiškumą, klausosi muzikos, žaidžia lavinamuosius žaidimus, užsiima meno terapija, dalyvauja įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose, išvykose, konkursuose.

Vasarą centrą lankantys vaikai pabuvojo Palangoje, Tytuvėnuose, dalyvavo mokymuose, edukaciniuose užsiėmimuose (Robotikos, Naktis be miego ir kt.).

Šių metų veiklas pakoregavo COVID-19 pandemija, dėl karantino didelę laiko dalį teko dirbti nuotoliniu būdu.

Projekto vadovas Vytautas Dargvainis

„Naktis be miego“

Paupio vaikų dienos centro lankytojai panoro praleisti naktį be miego. Susirinkę Paupio kaimų bendruomenės teritorijoje įsirengėme stovyklavietę.

Centro vadovai surengė orientacines varžybas, reikėjo surasti kontrolinius punktus, kuriuose buvo paslėptos raidės. Bėgiojome po teritoriją, ieškojome kontrolinių punktų, kurių buvo devyni. Radome visus, po to sekė kita užduotis, iš raidžių reikėjo sudėti užkoduotą žodį. Dėliojome visi bendrai ir sudėliojome, o žodis buvo – „DRAUGYSTĖ“. Varžybos mums visiems labai patiko.

Pasportavus, reikia pasistipinti. Vaišes turėjome pasiruošti patys. Berniukai kūrė dėžėje laužą, mergaitės ruošė bulves, jas pjovė pusiau, dėjo dešros, sūrio, vyniojo į foliją. Paruoštas bulves sudėjome į laužą. Patiekalas pavyko, buvo gardu. Paskui kepėme dešreles.

Pasistiprinę susikraustėme į bendruomenės patalpas, kur šokome, dainavome, žiūrėjome filmą, pasakojome įdomias istorijas, žaidėme žaidimus iki ryto. Puikiai praleidome laiką su draugais ir vaikų dienos centro vadovais.

K. P.

„Išvyka prie jūros“

Ankstų, saulėtą rugpjūčio 8-osios rytą Paupio vaikų dienos centro lankytojai, kartu su tėveliais susirinko Paupio bendruomenės kieme, laukti autobuso, kuris nuveš visus prie jūros. Kelionė buvo ilga, bet nenuobodi, nes kompanija buvo šauni.

Pirmas sustojimas buvo prie Minijos upės. Sustojimo metus valgėme užkandžius, gėrėme sultis. Pasistiprinę, tęsėme kelionę.

Pagaliau atvykome į Palangą. Visi nekantravome pamatyti Baltijos jūrą, buvo tokių, kurie ją matė pirmą kartą. Pagaliau pasiekėme įspūdingąjį Palangos tiltą, nuo kurio atsivėrė visas jūros grožis. Ėjome tiltu, žiopsojome į ant tilto žvejojančius žvejus, domėjomės jų laimikiais, kol pasiekėme tilto galą.

Oras buvo puikus, nekantravome kada galėsime maudytis. Na ir galiausiai, ko ir labiausiai troškome, prasidėjo maudynė. Vanduo buvo šiltas. Maudėmės keturias valandas, įdegėme.

Buvome ir prie Palangos fontano, deja jis neveikė, bet vaizdas buvo nuostabus. Išsimaudę, pasimėgavę jūros grožiu, pilni įspūdžių susiruošėme namo. Smagiai ir puikiai praleidome laiką.

Kelionė finansuota iš Paupio vaikų dienos centro projekto, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bei Raseinių rajono savivaldybė.

K. P.

Išvyka į pajūrį 2020-08-07

Informuoju, kad rugpjūčio 7 d. Paupio vaikų dienos centro lankytojams organizuojama išvyka į pajūrį. Išvykstame 8.00 val. iš bendruomenės namų kiemo, planuojame grįžti 18.00 val.

Išvykos metu, uždarose patalpose, privaloma dėvėti kaukes.

Registruotis pas Vytautą Dargvainį asmeniškai arba tel. 861818148.